Archiv článků

Čas na naději aneb kde hledat světlo na konci tunelu

Naděje je hlavním hnacím motorem, který nás žene vpřed, i když se nám v životě nedaří a neprožíváme zrovna šťastné období. Přesto můžeme v našem životě dospět do bodu, kdy se nám zdá, že není žádného východiska a žádná naděje neexistuje. Přednáška má za cíl představit posluchačům pohled...
Celý článek

Čas na zprávy aneb kde hledat pravdu v době postfaktické

Poměrně často se lze v poslední době setkat s názorem, že žijeme v tzv. postfaktické době, kde emoce hrají hlavní roli, zatímco fakta jsou podružná. Cílem této přednášky je zamyslet se nad tím, jakou roli hrají fakta v současném světě a kde vůbec hledat v tomto období...
Celý článek

Čas změnu aneb začni znovu s čistým štítem

Po světě chodí spousta lidí, kteří mají možná touhu restartovat svůj život a začít znovu s čistým štítem, ale zároveň mají pocit, že na to může být už trochu pozdě. Řečník tohoto večera se však bude snažit poukázat na to, že nikdy není pozdě začít znovu a že křesťanství v tomto...
Celý článek

Čas na sebe aneb přestaň jen hromadit znalosti

Tlak na výkon ve studiu může studenta tlačit k jednostrannému životnímu stylu. Život je víc než schopnost vstřebávat informace a rozvoj intelektu. Kvalitní život vyžaduje osobností růst zahrnující tělo, duši, ducha, vztahy… Způsob, jak to zvládáme na VŠ do jisté míry přeznačuje celou naší životní...
Celý článek

Čas na svobodu aneb pryč s pravidly

S křesťanstvím si obrovská spousta lidí asociuje dodržování různých příkazů a nařízení. Řečník tohoto večera se však bude snažit přesvědčit posluchače o opaku a ukázat, že pravá podstata křesťanství netkví v dodržování žádných pravidel nýbrž v osobním vztahu s Ježíšem...
Celý článek

Čas na gril aneb křesťanství pod palbou otázek

Zde přítomný řečník je na tzv. horkém křesle vystaven zvídavým dotazům přítomných studentů, kterým se tak naskýtá jedinečná možnost dozvědět se odpovědi na jakékoli otázky týkající se křesťanství, na které neměli doposud příležitost se nikoho zeptat nebo na něž se jim nedostalo uspokojivé...
Celý článek

Time for Truth: What who can we really trust?

V naší postmoderní společnosti se lze často setkat s názorem, že pravda neexistuje nebo je přinejmenším relativní. Velezkušený řečník tohoto včera Os Guinness však zastává jiný názor a to, že pravda je naprosto nezbytnou podmínkou svobody a dobrého života a zároveň posluchače vyzývá...
Celý článek

Živá knihovna

Originální koncept živé knihovny spočívá v tom, že zúčastnění zde namísto knih mají příležitost číst životní příběhy zde přítomných osobností. Ty zde vystupují v roli tzv. živých knih, které jsou čteny prostřednictvím rozhovorů, během kterých osobnosti sdílí s lidmi svůj osud a díky...
Celý článek

Něco víc než> 2015

I letošní rok se můžete těšit na spoustu zajímavých programů a aktivit. A to od 2. až do 5.11. 2015. Více informací brzy dodáme :).
Celý článek