Čas na zprávy aneb kde hledat pravdu v době postfaktické

Poměrně často se lze v poslední době setkat s názorem, že žijeme v tzv. postfaktické době, kde emoce hrají hlavní roli, zatímco fakta jsou podružná. Cílem této přednášky je zamyslet se nad tím, jakou roli hrají fakta v současném světě a kde vůbec hledat v tomto období lidských dějin pravdu.

Řečník: Tomáš Uher

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 5, místnost: 215