Čas na svobodu aneb pryč s pravidly

S křesťanstvím si obrovská spousta lidí asociuje dodržování různých příkazů a nařízení. Řečník tohoto večera se však bude snažit přesvědčit posluchače o opaku a ukázat, že pravá podstata křesťanství netkví v dodržování žádných pravidel nýbrž v osobním vztahu s Ježíšem Kristem.

Řečník: Bruce Gillingham

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19, Aula