Time for Truth: What who can we really trust?

V naší postmoderní společnosti se lze často setkat s názorem, že pravda neexistuje nebo je přinejmenším relativní. Velezkušený řečník tohoto včera Os Guinness však zastává jiný názor a to, že pravda je naprosto nezbytnou podmínkou svobody a dobrého života a zároveň posluchače vyzývá k tomu, aby se nebáli pravdu hledat.

Řečník: Os Guinness

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 131