Čas na sebe aneb přestaň jen hromadit znalosti

Tlak na výkon ve studiu může studenta tlačit k jednostrannému životnímu stylu. Život je víc než schopnost vstřebávat informace a rozvoj intelektu. Kvalitní život vyžaduje osobností růst zahrnující tělo, duši, ducha, vztahy… Způsob, jak to zvládáme na VŠ do jisté míry přeznačuje celou naší životní orientaci. Přestaň jen hromadit znalosti a investuj
do celého sebe…

Řečník: Tomáš Grulich

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, místnost: S210